יומן כרמל II-016, מיום 8 באפריל, 1949

1949
  • דירוג