יומן כרמל II-015 מיום 26 במרץ, 1949

1949
  • דירוג