יומן כרמל II-004, מיום 18 בספטמבר, 1948

חתונה צבאית של חייל משטרה צבאית וחיילת פלמח בימי ההפוגה

1948
  • דירוג