יומן כרמל II-004, מיום 18 בספטמבר, 1948

1948
  • דירוג