יומן כרמל II-011, מיום 8 בינואר 1949

אסיפה כללית דו-שנתית של ''התאחדות בעלי התעשייה''

1949
  • דירוג