יומן כרמל II-011, מיום 8 בינואר 1949

1949
  • דירוג