יומן כרמל II-009, מיום 11 בדצמבר, 1948

1948
  • דירוג