יומן כרמל II-008, מיום 27 בנובמבר, 1948

יומן כרמל II-008, מיום 27 בנובמבר, 1948

1948
  • דירוג