יומן כרמל II-005, מיום 16 באוקטובר, 1948

1948
  • דירוג