יומן כרמל II-003, מיום 4 בספטמבר, 1948

1948
  • דירוג