יומן כרמל I-157, מיום 8 באוקטובר, 1938

1938
  • דירוג