יומן כרמל I-155, מיום 24 בספטמבר, 1938

1938
  • דירוג