יומן כרמל I-154, מיום 17 בספטמבר, 1938

1938
  • דירוג