יומן כרמל I-153, מיום 10 בספטמבר, 1938

1938
  • דירוג