יומן כרמל I-152, מיום 3 בספטמבר, 1938

1938
  • דירוג