יומן כרמל I-151, מיום 27 באוגוסט, 1938

1938
  • דירוג