יומן כרמל I-150, מיום 20 באוגוסט, 1938

1938
  • דירוג