יומן כרמל I-149, מיום 13 באוגוסט, 1938

1938
  • דירוג