יומן כרמל I-148, מיום 6 באוגוסט, 1938

1938
  • דירוג