יומן כרמל I-146, מיום 22 ביולי, 1938

1938
  • דירוג