יומן כרמל I-145, מיום 15 ביולי, 1938

1938
  • דירוג