יומן כרמל I-144, מיום 8 ביולי, 1938

1938
  • דירוג