יומן כרמל I-143, מיום 1 ביולי, 1938

1938
  • דירוג