יומן כרמל I-142, מיום 4 ביוני, 1938

1938
  • דירוג