יומן כרמל I-137, מיום 1 במאי, 1938

1938
  • דירוג