יומן כרמל I-136, מיום 24 באפריל, 1938

1938
  • דירוג