יומן כרמל I-134, מיום 10 באפריל, 1938

נעילת ''כינוס מועדון ספורט מכב''י'' בתל אביב

1938
  • דירוג