יומן כרמל I-134, מיום 10 באפריל, 1938

1938
  • דירוג