יומן כרמל I-133, מיום 3 באפריל, 1938

1938
  • דירוג