יומן כרמל I-125, מיום 7 בפברואר, 1938

1938
  • דירוג