יומן כרמל I-124, מיום 31 בינואר, 1938

1938
  • דירוג