יומן כרמל I-122, מיום 17 בינואר, 1938

1938
  • דירוג