יומן כרמל I-118, מיום 20 בדצמבר, 1937

1937
  • דירוג