יומן כרמל I-117, מיום 13 בדצמבר, 1937

1937
  • דירוג