יומן כרמל I-116, מיום 6 באוקטובר, 1937

1937
  • דירוג