יומן כרמל I-115, מיום 29 בנובמבר, 1937

1937
  • דירוג