יומן כרמל I-114, מיום 22 בנובמבר, 1937

1937
  • דירוג