יומן כרמל I-111, מיום 1 בנובמבר, 1937

1937
  • דירוג