יומן כרמל I-223 מיום 29 ביוני, 1940

1940
  • דירוג