יומן כרמל I-221 מיום15 ביוני, 1940

1940
  • דירוג