יומן כרמל I-110, מיום 25 באוקטובר, 1937

1937
  • דירוג