יומן כרמל I-109, מיום 18 באוקטובר, 1937

1937
  • דירוג