יומן כרמל I-107, מיום 30 בספטמבר, 1937

1937
  • דירוג