יומן כרמל I-100, מיום 16 באוגוסט, 1937

1937
  • דירוג