תרגילי משטר ביום ביתר-הצעירה בתל אביב
יומן כרמל I-098, מיום 2 באוגוסט, 1937

תרגילי משטר ביום ביתר-הצעירה בתל אביב

1937
  • דירוג