יומן כרמל I-098, מיום 2 באוגוסט, 1937

1937
  • דירוג