יומן כרמל I-096, מיום 18 ביולי, 1937

1937
  • דירוג