יומן כרמל I-093, מיום 28 ביוני, 1937

1937
  • דירוג