יומן כרמל I-092, מיום 21 ביוני, 1937

1937
  • דירוג