יומן כרמל I-091, מיום 17 ביוני, 1937

1937
  • דירוג